Alles om je stoma te verzorgen | Dansac BE
Dansac Hero image Living With Stoma Jen

Leven met een stoma


Gespecialiseerd in stomazorg

Zeker voor beginnende stomadragers is het behoorlijk wennen. Maar leven met een stoma is absoluut mogelijk. Inclusief sporten, werken, sex, reizen... Lees de verhalen en tips van andere stomadragers en professionals. Laat je partner, kinderen, familie en vrienden gerust meelezen.

Een stoma, tijdelijk of permanent, is een ingrijpende verandering. Eraan wennen en mee om leren gaan kost tijd en moeite. Voor de één meer dan voor de ander. Er is geen goede of foute manier, er is alleen een eigen manier, en die moet je vinden. Met behulp van goede informatie, de steun van familie en vrienden, de expertise van je stomaverpleegkundige en de juiste producten.

Wat is een stoma?

Lees meer over de verschillen tussen colostoma, ileostoma en urostoma.

Meer informatie

Voor de operatie

Bereid je voor op je stomaoperatie.

Meer informatie

Leven met een stoma

Weer controle over je eigen leven.

Meer informatie

De hierin weergegeven informatie is geen medisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of andere zorgverlener. Deze informatie is niet bedoeld om te worden geraadpleegd bij een medisch noodgeval. Bij een medisch noodgeval dient u te allen tijde persoonlijke medische hulp in te schakelen.