Copyrightverklaring/Gebruiksvoorwaarden

© Copyright 2023, Dansac A/S. Alle rechten voorbehouden.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Dansac A/S,
Lille Kongevej 304,
3480 Fredensborg,
Central Business Register (CVR) 34094810,
Telefoon: +45 4846 5000,
Fax: +45 4846 5010,
dansac@dansac.com

Het gebruik van www.dansac.com (de "Site") is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Als u niet kunt instemmen met deze algemene voorwaarden, wordt u gevraagd de Site te verlaten en niet verder te gebruiken.

Dansac A/S biedt deze website uitsluitend voor informatieve doeleinden aan. Dansac streeft ernaar de inhoud actueel te houden, maar we kunnen niet garanderen dat de inhoud volledig, correct of conform de huidige wetgeving is. De inhoud van de Site is volledig eigendom van en wordt volledig beheerd door Dansac A/S en wordt beschermd door alle toepasselijke Deense wetten, zoals die met betrekking tot het auteursrecht en handelsmerken. U mag materiaal van deze Site uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden downloaden en alleen in overeenstemming met de rechten waarin de Deense wetgeving voorziet. Het is niet toegestaan enige inhoud van deze Site te wijzigen of te reproduceren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dansac A/S.

Producten en productbeschrijvingen die hierin worden weergegeven of beschreven, kunnen per land verschillen. Getoonde producten zijn mogelijk niet beschikbaar of zijn wellicht bekend onder een andere naam in verschillende landen.

Dansac A/S verstrekt geen medische adviezen of diensten. De informatie op deze website kan niet de plaats innemen van medische zorg. De inhoud van deze Site is niet bedoeld als en kan niet de plaats innemen van medisch advies. Als u een gezondheidsprobleem hebt of denkt te hebben, moet u altijd een bevoegde professionele zorgverlener raadplegen.

Indien de Dansac-website is gekoppeld aan andere websites, erkent Dansac geen verantwoordelijkheid voor enig aspect van een gekoppelde site en doet geen aanbevelingen ten aanzien van een dergelijke site. Dansac A/S is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud van een of meer andere sites.

Dansac A/S neemt alle redelijke maatregelen om de Site te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere bedreigingen. Dansac A/S garandeert echter niet dat deze Site vrij is van dergelijke schadelijke programma's en sluit alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit met betrekking tot verlies als gevolg van schadelijke programma´s die via de Site zijn verkregen of middels bestanden die van de Site zijn gedownload. Alle communicatie die via de Dansac-website naar Dansac A/S wordt doorgestuurd, geschiedt strikt op niet-vertrouwelijke basis. Dansac kan dergelijke berichten reproduceren, publiceren of anderszins gebruiken voor elk doel van welke aard dan ook, met inbegrip van de ontwikkeling, productie en vermarkting van producten of diensten.

Wanneer u deze Site gebruikt, worden er gegevens met betrekking tot uw gedrag vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van cookies. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het beschrijven van het gebruik van deze Site. Zo kunnen we ons ervan verzekeren dat de inhoud van deze Site altijd relevant is. De gegevens worden ook gebruikt om te garanderen dat Dansac-kennis altijd wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden. Alle vastgelegde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Regio. De gegevens worden verwerkt door een externe dataprocessor die verantwoordelijk is voor het hosten van deze Site. Gegevens die tussen Dansac en de externe dataprocessor worden verzonden, worden versleuteld. Voor nadere informatie over de gegevens die Dansac over u heeft opgeslagen, kunt u contact opnemen met Dansac A/S. In dat verband mag u kosteloos verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Dansac te staken.

DANSAC A/S
Dansac, the Dansac logo, the Dansac Education logo, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE en TRE zijn handelsmerken van Dansac A/S.

Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.