Algemene informatie


Ondersteunende informatie

Handleidingen, educatiematerialen en andere informatie om uw patiënten en hun familie te ondersteunen.

Anatomische posters

Deze leidraad kan door verpleegkundigen worden gebruikt tijdens gesprekken met patiënten.

Meer informatie

Observatie-
index

Aan de hand van deze observatie-index kunt u de toestand en conditie van een stoma en de peristomale huid identificeren.

Meer informatie

Praktische handleiding bij stoma- en huidproblemen

Informatie over gangbare stomacomplicaties en peristomale huidproblemen.

Meer informatie

Uitgebreide beoordelingsgids

Handleiding met alles over de beoordeling van de patiënt, stoma, peristomale huid en convexiteit.

Meer Informatie

Case studies

Door stomaverpleegkundigen verzamelde casuïstiek.

Meer informatie

Verklarende woordenlijst

De meest voorkomende terminologie voor zorgprofessional in stomazorg.

Meer informatie