Wat is een stoma? Colostoma, ileostoma, urostoma | Dansac BE

Wat is een stoma?


Alles over je stoma

Het woord stoma komt uit het Grieks en betekent mond, oftewel een opening in het lichaam.

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een stomaoperatie. Dat is nodig als de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten. Er wordt dan chirurgisch een nieuwe opening gemaakt in de buik. De aanleiding kan een darmaandoening zijn, een ongeval of een aangeboren afwijking. Voor veel mensen is het een levensreddende ingreep.

De chirurgische technieken zijn de laatste jaren zo sterk verbeterd dat een stoma steeds vaker tijdelijk is in plaats van permanent.

  • Colostoma
  • Ileostoma
  • Urostoma

De hierin weergegeven informatie is geen medisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of andere zorgverlener. Deze informatie is niet bedoeld om te worden geraadpleegd bij een medisch noodgeval. Bij een medisch noodgeval dient u te allen tijde persoonlijke medische hulp in te schakelen.